SAM_0024.JPG SAM_0025.JPG

Marble top corner washstand

675.00
Industrial table SAM_9972.JPG

Industrial table

375.00
Vintage chess table SAM_9934.JPG

Vintage chess table

595.00
French Chestnut wine table SAM_7585.JPG
sale

French Chestnut wine table

220.00 295.00
Carrera marble side table SAM_8709.JPG

Carrera marble side table

595.00
Marble top coffee table SAM_7158.JPG
sale

Marble top coffee table

300.00 475.00
Swedish pine bedside cabinet SAM_7145.JPG
sale

Swedish pine bedside cabinet

175.00 295.00
French oak stick stand SAM_9822.JPG
sale

French oak stick stand

200.00 295.00
Oak side table SAM_9724.JPG

Oak side table

195.00
Mahogany sheet music drawers SAM_9020.JPG

Mahogany sheet music drawers

795.00
Marble top half round cabinet SAM_9595.JPG
sale

Marble top half round cabinet

500.00 695.00
French oak sewing box SAM_9056.JPG

French oak sewing box

285.00
Pair French oak bedside cabinets SAM_8827.JPG

Pair French oak bedside cabinets

895.00
French oak chest of drawers SAM_9048.JPG

French oak chest of drawers

795.00
Reproduction 2 tier table SAM_8889.JPG

Reproduction 2 tier table

395.00
Child's rocking chair SAM_8896.JPG

Child's rocking chair

245.00
French iron child's bed SAM_8819.JPG

French iron child's bed

395.00
Heart shape occasional table SAM_8741.JPG

Heart shape occasional table

895.00
Industrial style hall table SAM_8812.JPG
sale

Industrial style hall table

700.00 895.00
Vintage painted dressing table SAM_8265.JPG
sale

Vintage painted dressing table

850.00 1,350.00
Mid 19th century work table SAM_7066.JPG

Mid 19th century work table

975.00
Magazine rack SAM_7080.JPG

Magazine rack

195.00
Jarrah lamp or side table SAM_7150.JPG

Jarrah lamp or side table

145.00
Beech wood wall cabinet SAM_7163.JPG

Beech wood wall cabinet

295.00
Nest of 3 Italian gold tables SAM_7160.JPG

Nest of 3 Italian gold tables

595.00
Butler's table SAM_7310.JPG

Butler's table

195.00
French oak wall shelf SAM_7591.JPG

French oak wall shelf

295.00
Folding occasional table SAM_7574.JPG

Folding occasional table

195.00